HYDROIZOLÁCIE A
TERMOIZOLÁCIE STRIECH

ZOZNAM VŠETKÝCH REALIZÁCIÍ

ROK 2020

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Žilina Polyfunkčný objekt PLAY PVC fólia Fatrafol so zateplením 3100
Žilina STK MIBA CAR PVC fólia Fatrafol so zateplením, vegetačná strecha 2200
Horný Bar Domov pre seniorov PVC fólia Fatrafol so zateplením 7500
Žilina Rezidencia Komenského PVC fólia Fatrafol so zateplením, vegetačná strecha 1200
Źilina Objekty v areáli VAS PVC fólia Sikaplan so zateplením 1420
Žilina AB Žilmont PVC fólia fatrafol so zateplením 440
Žilina AB ul.Bratislavská PVC fólia Fatrafol so zateplením 280
Žilina BD Lichardova PVC fólia Thermofol 280
Žilina FNsP, Kuchyňa, trafostanica PVC fólia Fatrafol 400
Považská Bystrica Hala Mikrotech Modifikované asfaltové pásy 2310
Čierna voda Skládka odpadu HDPE fólia 4000
Žilina BD Brezany PVC fólia Sikaplan so zateplením 1810
Holíč BD Pri kaštieli PVc fólia Fatrafol so zateplením 420
Nové zámky Jednota COOP, predajňa ul.Šurianska PVC fólia Sikaplan 526
Nové Zámky Predajne Jednota, Pavlová, N.Vieska Modifikované asfaltové pásy 320
Ružomberok Poliklina PVC Fatrafol so zateplením, štrk 773
Kysucké Nové Mesto MŠ Štúrova PVC fólia Fatrafol 270
Bratislava Bytový dom Planét PVC fólia Fatrafol so zateplením 1600
Bratislava Bytový dom Nobelova PVC fólia Sikaplan so zateplením 1200
Martin Poliklinika PVC fólia Fatrafol so zateplením, vegetačná strecha 320
Žilina Bytčica Radová výstavba PVC fólia Thermofol so zateplením 617
Málinec Úpravňa vody PVC fólia Thermofol so zateplením 3680
Bytča BD Hliník/Váhom PVC fólia Fatrafol so zateplením 230
Žilina Rodinné domy PVC fólia so zateplením 1345
Žilina PO Štefánikova PVC fólia Thermofol so zateplením 250
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 36491 m2

ROK 2019

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Žilina-Bytčica Rodinný dom PVC fólia Fatrafol so zateplením 123
Bratislava BD Cígeľská 14-18 PVC fólia Sikaplan so zateplením 651
atislava BD Jelšová 3,5 PVC fólia Sikaplan so zateplením 940
Bratislava BD Rajecká PVC fólia Fatrafol so zateplením 550
Bratislava BD Gercenova5 PVC fólia Fatrafol so zateplením 480
Bratislava BD Slávičie údolie PVC fólia Sikaplan so zateplením 350
Skalica BD SNP 1450 PVC fólia Fatrafol so zateplením 730
Skalica BD SNP 1451 PVC fólia Fatrafol so zateplením 470
Nové mesto nad Váhom BD Juraja Kréna 359 PVC fólia Fatraflo so zateplením 630
Bytča BD Thurzova PVC fólia Fatrafol so zateplením 350
Rosina BD Rosina 569 PVC fólia Sikaplan so zateplením 262
Žilina BD Jesenského 1125/19 PVC fólia Sikaplan so zateplením 380
Žilina Budova OSBD PVc fólia Sikaplan so zataplením 550
Trenčín Nadstavba AB Keraming PVC fólia Sikaplan so zateplením 300
Krásno nad Kysucou Hala HT Design PVC fólia Sikaplan so zateplením 4000
Hôrky, Gbelany, Žilina RD PVC fólia Fatrafol zateplením, vegetačná strecha 1200
Velké Ludince Polnohospodarske družstvo AB Modifikované asfaltové pásy ICOPAL 825
Liptovský hrádok RTT PVC fólia Fatrafol so zateplením 150
Bratislava LPS SR PVC fólia Fatrafol so zateplením 170
Žilina AB Scheidt&Bachman PVC fólia Fatrafol 390
Kysucký Lieskovec AB Biomasa PVC fólia Fatrafol 400
Čierna Voda Izolácia skádky odpadov HDPE Junifol 6400
Žilina Hala Play PVC fólia Fatrafol so zateplením 1800
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 22101 m2

ROK 2018

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Žilina Rodinný dom PVC fólia Fatrafol so zateplením 123
Žilina Administratívna budova PVC fólia Sikaplan so zateplením 390
Brezno Priemysel.hala fy. Brezno Industry PVC fólia Fatrafol 1258
Horný Hričov Hala Road PVC fólia Sikaplan so zateplením 930
Čadca Reštaurácia PVC fólia Fatrafol 110
Žilina Administratívna budova RÚVZ PVC fólia Sikaplan 960
Žilina Tenisová hala PVC fólia Sikaplan so zateplením 370
Žilina Polyfunkčný objekt „SMER“ PVC fólia Fatrafol so zateplením 1490
Žilina Obchodné priestory „Keramika Soukup“ PVC fólia Sikaplan 914
Trenčín Hala „Stavebniny DEK“ PVC fólia Alkorplan so zateplením 970
Nové Mesto nad Váhom Hala Silgan PVC fólia Flagon 262
Žilina „Vodné dielo“ – prevádzková budova PVC fólia Sikaplan so zateplením 1810
Žilina Objekt fy. Varia Plus PVc fólia Sikaplan 680
Valčianska dolina Hotel Impozant PVC fólia Fatrafol so zateplením 1340
Rosina Kultúrny dom PVC fólia Sikaplan so zateplením 440
Liptovský Mikuláš Bytový dom Čs. brigády SBS asfaltové pásy Arflex so zateplením 773
Kysucké Nové Mesto Bytový dom Clementisova PVC fólia Sikaplan so zateplením 460
Bratislava Bytový dom Planét PVC fólia Fatrafol so zateplením 2112
Bratislava Bytový dom Slávičie údolie PVC fólia Sikaplan so zateplením 354
nava Bytový dom Hlavná-Vajanského PVC fólia Fatrafol so zateplením(AL krytina) 2000
Pezikon Bytový dom Za hradbami PVC fólia Fatrafol so zateplením 1200
Žilina Bytový dom Jaseňová PVC fólia Sikaplan so zateplením 1030
Vráble Bytový dom Lúky PVC fólia Fatrafol so zateplením 595
Kysucké Nové Mesto Bytový dom Jesenského PVC fólia Fatrafol so zateplením 490
Žilina Bytový dom Pittsburgská PVC fólia Sikaplan 885
Žiar nad Hronom Bytový dom ul SNP PVC fólia Fatrafol so zateplením 366
Žilina Skladová hala Izolácia spodnej stavby Fatrafol 900
Gbelce Objekt Jednota S.D. PVC fólia Sikaplan 835
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 24047 m2

ROK 2017

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Čierna voda Skládka odpadov HDPE fólia 3905
Púchov Hala fy. Continental TPO fólia Sikaplan so zateplením 12380
Martin Hala fy. ECCO PVC fólia Fatrafol 3986
Martin Rodinný dom PVC fólia Fatrafol so zateplením 170
Žilina Rodinné domy PVC fólia Fatrafol so zateplením 410
Bratislava Bytový dom Halova PVC fólia Fatrafol so zateplením 420
Žilina Rodinné domy PVC fólia Fatrafol 840
Krásno nad Kysucou Hala fy. HT Design PVC fólia Sikaplan 4665
Krasňany Rodinný dom Modifikované asfaltové pásy – izolácia proti zemnej vlhkosti 357
Nové Mesto nad Váhom Hala fy. Silgan PVC fólia Flagon 262
Žilina MŠ Bajzova PVC fólia Fatrafol 286
Zvolen SOŠ Drevárska PVC fólia Fatrafol so zateplením 2980
Bratislava Hotely PLUS Modifikované asfaltové pásy Vedag 798
Krásno nad Kysucou Hala fy. HT Design PVC fólia Sikaplan 3190
Žilina Denný stacionár pre seniorov PVC fólia Fatrafol 543
Žilina DJ Puškinova PVC fólia Fatrafol 526
Žilina MŠ Gaštanová PVC fólia Fatrafol 902
Žilina MŠ Jarná PVC fólia Fatrafol 952
Zemianska Olča Supermarket Jednota PVC fólia Sikaplan 800
Veľká Maňa Predajňa Jednota PVC fólia Sikaplan 473
Teplička nad Váhom Prístavba haly KIA PVC fólia Fatrafol so zateplením 907
Žilina Administratívna budova ALTOM PVC fólia Fatrafol so zateplením 495
Malacky Bytový dom Malovaného PVC fólia Fatrafol so zateplením 450
Bratislava Bytový dom Jamnického PVC fólia Sikaplan so zateplením 495
Žilina Bytový dom Smreková PVC fólia Sikaplan so zateplením 720
Žilina Bytový dom Javorová PVC fólia Sikaplan so zateplením 1565
Žilina Bytový dom Bôrická cesta PVC fólia Sikaplan so zateplením 290
Žilina Bytový dom Gabajova PVC fólia Sikaplan so zateplením 520
Trnava Bytový dom Hlavná-Vajanského PVC fólia Fatrafol so zateplením 1245
Čadca Bytový dom PVC fólia Sikaplan so zateplením 135
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 45667 m2

ROK 2016

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Brezno Hala fy. Brezno Industry PVC fólia Fatrafol so zateplením 406
Žilina Hala IVECO PVC fólia Fatrafol – izolácia spodnej stavby 249
Nové Mesto nad Váhom Hala fy. Silgan PVC fólia Flagon 826
Teplička nad Váhom Hala KIA Modifikované asfaltové pásy DEK 735
Kysucký Lieskovec Objekt fy. Biomasa PVC fólia Fatrafol so zateplením 674
Žilina Gymnázium Veľká Okružná PVC fólia Sikaplan so zateplením 1813
Žilina Objekt Stavebná mechanizácia PVC fólia Fatrafol so zateplením 608
Bytča Garáže SEVAK PVC fólia Fatrafol 313
Považská Bystrica Hala fy. Spanner Modifikované asfaltové pásy VEDAG 756
Dolný Oháj Predajňa Jednota PVC fólia Fatrafol 280
Galanta Ubytovňa pre seniorov PVC fólia Fatrafol so zateplením 1388
Turčianska Michal Rodinný dom PVC fólia Fatrafol so zateplením, vegetačná strecha Urbanscape 220
Zemné Predajňa Jednota PVC fólia Flagon so zateplením 600
Trenčianske Stankovce Hala fy. DAMO Slovakia PVC fólia Sikaplan so zateplením 1407
Žilina Objekt DAPA PVC fólia Fatrafol so zateplením 254
Žilina Objekt Prima zdroj Bánová Modifikované asfaltové pásy VEDAG 2676
Rajecké Teplice Rodinný dom Modifikované asfaltové pásy Vedag so zateplením 307
Žilina Administratívna budova Žilinská teplárenská PVC fólia Fatrafol so zateplením 275
Smrečany Rodinný dom PVC fólia Fatrafol so zateplením 100
Dúbrava Rekreačný dom EDEN Modifikované asfaltové pásy VEDAG-spodná stavba+strechy 4325
Bratislava Prvádzkové budovy fy. A.I.I. PVC fólia Bauder so zateplením 393
Martin Rodinný dom PVC fólia Monarplan so zateplením, vegetačná strecha Urbanscape 299
Podhorie Rodinný dom PVC fólia Fatrafol so zateplením 200
Žilina Objekt Prima zdroj TEMPO PVC fólia Fatrafol so zateplením 1646
Žilina Budova ESMO PVC fólia Flagon so zateplením 1285
Bratislava Bytové domy PVC fólia Fatrafol so zateplením 210
Svätý Jur Bytový dom Kozmonautov PVC fólia Fatrafol so zateplením 880
Detva Bytový dom Novosady PVC fólia Fatrafol so zateplením 522
Rajec Bytový dom Ružová Modifikovanésafltové pásy Vedag 170
Bratislava Bytový dom Česká PVC fólia Fatrafol so zateplením 973
Bratislava Bytový dom Slatinská PVC fólia Fatrafol so zateplením 597
Kysucké Nové Mesto Bytový dom Clementisova PVC fólia Sikaplan so zateplením 432
Žilina Bytový dom Javorová PVC fólia Sikaplan so zateplením 740
Bratislava Bytový dom A.Gwerkovej PVC fólia Sikaplan so zateplením 702
Bratislava Bytový dom Nám. Hraničiarov PVC fólia Fatrafol so zateplením 838
Bratislava Bytový dom Janoškova PVC fólia Fatrafol so zateplením 579
Žilina Bytový dom Karpatská PVC fólia Sikaplan so zateplením 530
Sládkovičovo Bytový dom J. Dalloša PVC fólia Fatrafol so zateplením 381
Bratislava Bytový dom Uhrova PVC fólia Fatrafol so zateplením 101
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 29690 m2

ROK 2015

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Žilina Bytový dom M.R. Štefánika PVC fólia Fatrafol so zateplením 481
Žilina BD Limbová1.6 PVC fólia Sikaplan so zateplením 1200
Žilina AB Stavebná mechanizácia PVC fólia Flagon 800
Žilina AB ALIANZ PVC fólia Fatrafol so zateplením 250
Žilina BD Gaštanová PVC fólia Sikaplan so zateplením 556
Žilina AB S&B PVC fólia Fatrafol 492
Žilina Hala Stavebná mechanizácia PVC fólia Flagon 366
Žilina-P.Chlmec AB Stavebná mechanizácia PVC fólia Flagon 666
Žilina Objekt Primazdroj Hliny V PVC folia Fatrafol so zateplením 560
Žilina Objekt Primazdroj Vlčince II PVC fólia Fatrafol so zateplením 550
Žilina Predajňa IMPECHO PVC folia Fatrafol so zateplením 549
Žilina Dielne a šatne SSE-Distrubúcia PVC fólia Fatrafol so zateplením 780
Bratislava BD Hanácka PVC fólia Fatrafol so zateplením 1050
Bratislava BD Strečianska PVC fólia Sikaplan so zateplením 1513
Bratislava BD Zimná PVC fólia Fatrafol so zateplením 1200
Bratislava BD Jasovská PVC fólia Fatrafol so zateplením 750
Bratislava BD Bučinová Modifikované asfaltové pásy Icopal so zateplením 650
Bratislava Garáže Kruh A PVC fólia Sikaplan so zateplením 650
Rajec BD Hollého PVC fólia Fatrafol so zateplením 365
Rudinská Predajňa potravín PVC fólia Fatrafol so zateplením 380
Gbeľany, Radoľa Rodinné domy Modifikované asfaltové pásy 980
Nitriansky Hrádok Predajňa Jednota N.Zámky PVC fólia Fatrafol so zateplením 300
Martin Polyfunkčný dom PVC fólia Fatrafol 332
Brezno Hala Brezno Industry PVC fólia Mapeplan 1500
Nové Mesto/Váh Hala zvony Silgan Modifikovné asfaltové pásy 250
Lipt. Mikuláš Hala FAJO PVC fólia Flagon 270
Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica PVC fólia Sikaplan s doteplením 1370
Senec Rezidencia Gardens PVC fólia Fatrafol so zateplením 550
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 19360 m2

ROK 2014

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Žilina Bytový dom M.R. Štefánika PVC fólia Fatrafol so zateplením 313
Žilina Bytový dom J.Slottu PVC fólia Sikaplan so zateplením 209
Bratislava Bytový dom Stavbárska PVC fólia Fatrafol so zateplením 407
Terchová Administratívna budova „COBA“ PVC fólia Fatrafol so zateplením 200
Nová Dedina Predajňa Jednota PVC fólia Fagon 461
Bratislava Bytový dom Budyšínska PVC fólia Fatrafol so zateplením 890
Žilina Bytový dom Saleziánska PVC fólia Sikaplan so zateplením 610
Žilina Bytový dom Bajzova PVC fólia Fatrafol so zatepením 560
Žilina Bytový dom Oravská cesta PVC fólia Fatrafol so zateplením 695
Žilina Sklady „Panacea“ PVC fólia Flagon so zateplením 512
Čierna Voda Skládka odpadov HDPE fólia Wepelen 4700
Šamorín Bytový dom Gazdovský rad PVC fólia Fatrafol so zateplením 642
Žilina Bytový dom Osiková PVC fólia Sikaplan so zateplením 895
Prievidza Bytový dom Dlhá Modifikované asfaltové pásy so zateplením – systém INDEX 845
Žilina Gymnázium Sv. Františka PVC fólia Plastiflex – spodná stavba 1450
Žilina Hala Ingeo PVC fólia Fatrafol so zateplením 1720
Bratislava Bytový dom Vilová PVC fólia Fatrafol so zateplením 890
Bratislava Bytový dom Námestie hraničiarov PVC fólia Fatrafol so zateplením 811
Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica Modifikované asfaltové pásy 550
Turzovka Bytový dom Revírna PVC fólia Fatrafol so zateplením 816
Palárikovo Objekt Jednota PVC fólia Flagon so zateplením 812
Žilina Rodinný dom PVC fólia Fatrafol so zateplením 250
Žilina Garáže Solinky PVC fólia Monarplan + Vegeačná strecha 956
Bytča Bytový dom Lúčna PVC fólia Fatrafol so zateplením 1425
Banská Bystrica Autosalón Opel PVC fólia Fatrafol – spodná stavba 1470
Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica PVC fólia Flagon 832
Malacky Hala BASF, II. etapa PVC fólia Mapeplan so zateplením 984
Žilina Hala ABP Modifikované asfaltové pásy 1346
Bratislava Bytový dom Poludníková PVC fólia Fatrafol so zateplením 1241
Teplička nad Váhom Sklad KIA Modifikované asfaltové pásy so zateplením 459
Rovinka Rodinné domy PVC fólia Fatrafol so zateplením 352
Nové Mesto nad Váhom Tlačiareň Silgan PVC fólia Mapeplan 1151
Čadca Bytový dom Okružná PVC fólia Fatrafol so zateplením 475
Bratislava Autosalón BMW PVC fólia Plastiflex – spodná stavba 1219
Svodín Objekt Jednota PVC fólia Flagon 1210
Štúrovo Objekt Jednota PVC fólia Flagon 625
Žilina Bytovýdom Jedlíkova Modifikované asfaltové pásy 485
Pezinok Bytový dom Gorkého PVC fólia Fatrafol so zateplením 412
Žilina Predajňa Autovia Renault PVC fólia Sikaplan so zateplením 2189
Žilina Tenisová hala PVC fólia Plastiflex – spodná stavba 1992
Kysucké Nové Mesto Administratívna budova PVC fólia Fatrafol 326
Tvrdošín DSS PVC fólia Plastiflex – spodná stavba 296
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 38683 m2

ROK 2013

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Žilina SSUŠ Žilina PVC fólia Flagon 326
Bratislava Rodinný dom Sagunto PVC fólia Sikaplan so zateplením 958
Čadca BD Hviezdoslavova PVC fólia Sikaplan so zateplením 402
Súľov Telocvičňa ZŠ PVC fólia Fatrafol 346
Kysucké Nové Mesto BD Lipová Modifikované asfaltové pásy so zateplením – systém INDEX 376
Považský Chlmec Stavebná mechanizácia PVC fólia Flagon so zateplením 217
Žilina Living centrum PVC fólia Flagon so zateplením 1293
Piešťany Kúpele PVC fólia Flagon 268
Varín Prevádzková budova Modifikované asfaltové pásy Isoroof 382
Komjatice Predajňa jednota Modifikované asfaltové pásy Isoroof 84
Bajč Predajňa jednota Modifikované asfaltové pásy Isoroof 157
Oščadnica DSS Slniečko Modifikované asfaltové pásy Isoroof so zateplením 4143
Bratislava Bd Pečnianska 1-3 PVC fólia Fatrafol so zateplením 693
Kamenín Predajňa Jednota PVC fólia Flagon 806
Teplička nad Váhom Prevádzková budova Modifikované asfaltové pásy Isoroof 533
Žilina Rodinný dom ul. Bratislavská PVC fólia Sikaplan 180
Nové Mesto nad Váhom Silgan-administratívna budova PVC fólia Mapeplan 368
Bratislava Garážový dom Modifikované asfaltové pásy Vedag 584
Piešťany Bd A.Trajana PVC fólia Fatrafol so zateplením 466
Bratislava Bd Uhrova PVC fólia Fatrafol so zateplením 462
Bratislava Bd Pečnianska 13-15 PVC fólia Fatrafol so zateplením 711
Žilina Bd Ružová PVC fólia Sikaplan so zateplením 960
Dolný Kubín DONsP- administratívna budova PVC fólia Flagon 694
Žilina Bd Ľubľanská PVC fólia Fatrafol so zateplením 764
Brezno K-Supra- Hala „DSC“ Modifikované asfaltové pásy Elastobit 1100
Bratislava BD Uzbecká Modifikované asfaltové pásy Elastocene 915
Bratislava BD Nezábudková Modifikované asfaltové pásy so zateplením – systém INDEX 819
Bratislava Bd Kríková PVC fólia Sikaplan so zateplením 600
Bratislava Bd Sputnikova PVC fólia Fatrafol so zateplením 1226
Bratislava Bd Plzenská PVC fólia Fatrafol 122
Bytča - Hrabové Hala TSR PVC fólia Plastiflex 1000
Bratislava Bd Komárnická PVC fólia Fatrafol so zateplením 701
Zilina Administratívna budova Kragujevská PVC fólia Fatrafol 359
Kysucké Nové Mesto Bd Lipová 996 PVC fólia Monarplan so zateplením 370
Veľký Kýr Predajňa Jednota Modifikované asfaltové pásy Vedasprint 152
Semerovo Predajňa Jednota Modifikované asfaltové pásy Vedasprint 208
Bratislava Bd Pankúchova PVC fólia Sikaplan so zateplením 837
Lietava Rodinný dom PVC fólia Fatrafol so zateplením 364
Žilina - Bytčica Pracovné odevy ZIGO Modifikované asfaltové pásy Vedasprint 420
Bratislava Bd Slatinská PVC fólia Fatrafol so zateplením 614
Lietavská Svinná - Babkov Základná škola PVC fólia Monarplan so zateplením 522
Bratislava Bd Gessayova PVC fólia Fatrafol so zateplením 116
Bratislava Bd Prievozská PVC fólia Fatrafol so zateplením 850
Žilina Prevádzková budova TV-AV PVC fólia Fatrafol so zateplením 376
Žilina Výskumný ústav Mliekárenský Modifikované asfaltové pásy Nordgum 561
Žilina Bd Jaseňová PVC fólia Sikaplan so zateplením 1423
Žilina Autocentrum Forstinger PVC fólia Sikaplan so zateplením 868
Žilina - Bytčica Materská škola Modifikované asfaltové pásy Euroflex 418
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 31114 m2

ROK 2012

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Teplička nad Váhom KIA - Mobis TPO Flagon so zateplením 8000
Žilina HT design PVC fólie Mapeplan so zateplením 547
Kysucké Nové Mesto Priemyselná hala INA PVC fólie Mapeplan so zateplením 5000
Žilina BD Gaštanová PVC fólia Sikaplan so zateplením 421
Žilina BD Záborského PVC fólia Sikaplan so zateplením 1275
Žilina Administratívna budova VF PVC fólia Mapeplan 160
Nové Mesto nad Váhom Silgan PVC fólia Mapeplan 2246
Bratislava BD Jasovská PVC fólia Fatrafol so zateplením 480
Bratislava BD Račianska PVC fólia Fatrafol so zateplením 400
Považský Chlmec HALA STAVMECH - A,B,C,D PVC fólia Mapeplan 2734
Rajec Sci MP PVC fólia Mapeplan 587
Žilina BD Tatranská PVC fólia Sikaplan so zateplením 831
Mochovce Administratívna budova ITC Mochovce PVC fólia Mapeplan so zateplením 919
Žilina Administratívna budova . Jánošíkova PVC fólia Mapeplan 108
Žilina BD Stodolová PVC fólia Mapeplan 180
Bratislava BD Liptovská PVC fólia Vedafol so zateplením 710
Považský Chlmec Umývacia linka PVC fólia Fatrafol so zateplením 306
Marcelovú Prefert Osivá PVC fólia Mapeplan so zateplením 1068
Žilina BD Závodská cesta Modifikované asfaltové pásy Vedasprint 359
Sereď Hala NMH PVC fólia Mapeplan so zateplením 2000
Bratislava BD Mudroňova terasy PVC fólia Fatrafol so zateplením 318
Bratislava BD Jána Stanislava Elastobit 1103
Senica BD Jurkoviča PVC fólia Fatrafol so zateplením 800
Rovinka Radové domy PVC fólia Mapeplan so zateplením 355
Teplička nad Váhom Prístavba KIA Modifikované asfaltové pásy Vedasprint so zateplením 339
Teplička nad Váhom KIA - Lisovňa Modifikované asfaltové pásy Vedasprint so zateplením 680
Brezno Haly K-SUPRA PVC fólia Mapeplan so zateplením 3300
Bratislava BD Latorická PVC fólia Fatrafol so zateplením 443
Žilina BD A.Bernoláka PVC fólia Sikaplan so zateplením 769
Rosina D Družínska PVC fólia Sikaplan so zateplením 190
Čierna Voda Rodinný dom PVC fólia Vedafol so zateplením 200
Horný Hričov Logistické centrum COOP Jednota PVC fólia Mapeplan so zateplením 14931
Žilina BD J.Slottu PVC fólia Sikaplan so zateplením 221
Krásno nad Kysucou BD Struhy PVC fólia Fatrafol so zateplením 344
Žilina BD M.R.Štefánika PVC fólia Mapeplan so zateplením 420
Ružomberok BD Veterná PVC fólia Sikaplan so zateplením 500
Pribeta Predajňa Jednota NZ PVC fólia Vedafol 450
Žilina Scheidt & Bachmann - hala + AB PVC fólia Vedafol so zateplením 1870
Žilina BD Dobšinského PVC fólia Sikaplan so zateplením 1100
Žilina BD Berlínska PVC fólia Sikaplan so zateplením 1500
Pezinok BD Obrancov Mieru PVC fólia Fatrafol so zateplením 472
Považský Chlmec Rodinný dom PVC fólia Fatrafol so zateplením 200
Teplička nad Váhom KIA - lisovňa Modifikované asfaltové pásy so zateplením 340
Žilina Rodinný dom PVC fólia Fatrafol 180
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 59356 m2

ROK 2011

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Liptovský Mikuláš Základná škola M.R.Martákovej PVC fólia Sikaplan so zateplením 1015
Bratislava Objekt AUDI PVC fólie Mapeplan 1094
Lednické Rovne BD Súhradka PVC fólia Busscherplan so zateplením 399
Rajec ZŠ Lipová PVC fólie Mapeplan 195
Bytča BD Gaštanová Asfaltové pásy Vedag 250
Zvolen Zvolenská teplárenská, a.s. SBS modifikované asfaltové pásy Euroflex 300
Ružomberok ZŠ Ružomberok SBS modifikované asfaltové pásy Helastoplay 790
Rajecké Teplice Kúpalisko Afrodita PVC fólia Fatrafol so zateplením 252
Rajec BD Smreková PVC fólia Fatrafol so zateplením 392
Trnava BD Čajkovského PVC fólia Sikaplan so zateplením 649
Bratislava BD Dopravná PVC fólia Fatrafol so zateplením 1160
Nižná Hotel Radar PVC fólia Alkorplan 350
Bratislava Objekt Wustenrot PVC fólia Mapeplan 314
Žilina BD Pitsburgská SBS modifikované asfaltové pásy Euroflex 1323
Žilina ZŠ Závodie PVC fólia Fatrafol so zateplením 899
Bratislava BD Znievska PVC fólia Sikaplan so zateplením 919
Trnava BD Nerudova PVC fólia Fatrafol so zateplením 276
Žilina BD Gabajová PVC fólia Sikaplan so zateplením 595
Bratislava BD Úžiny PVC fólia Mapeplan 359
Bratislava BD M.Sklodowskej-Currie PVC fólia Fatrafol so zateplením 539
Žilina BD Jaseňová PVC fólia Sikaplan so zateplením 970
Bratislava BD Jurigové námestie 1-3 PVC fólia Sikaplan so zateplením 990
Bátorové Kosihy Predajňa Jednota NZ SBS modifikovaných asfaltových pásov Flexgum Mineral 429
Nesvady Predajňa Jednota NZ PVC fólie Mapeplan 1152
Žilina VIX-Cukráreň PVC fólie Mapeplan 334
Žilina VIX-Reštaurácia PVC fólie Mapeplan 109
Trnava Administratívna budova PVC fólia Mapeplan 573
Žilina BD Platanová PVC fólia Sikaplan so zateplením 971
Žilina DUVOKS PVC fólia Sikaplan so zateplením 337
Veľké Lovce Predajňa Jednota NZ PVC fólia Fatrafol so zateplením 672
Párnica Predajňa Jednota NZ PVC fólia Fatrafol so zateplením 315
Bratislava BD Riazanská PVC fólia Sikaplan so zateplením 709
Žilina BD Limbová PVC fólia Sikaplan so zateplením 1417
Žilina BD Borová PVC fólia Sikaplan so zateplením 622
Považský Chlmec HALA STAVMECH PVC fólia Mapeplan 798
Nitra NS ACM PVC fólia Renofol 1100
Žilina MEDIVASA PVC fólia Mapeplan 500
Nitra NAD - jedáleň PVC fólia Mapeplan 850
Nitra NAD - vstupný objektek, pneuservis, umývarka PVC fólia Mapeplan 1100
Brezno Priemyselná hala II. V Brezne PVC fólia Mapeplan 1350
Žilina BD Tulská PVC fólia Sikaplan so zateplením 770
Bratislava BD Pribišova PVC fólia Fatrafol so zateplením 910
Ilava BD Štúrova PVC fólia Fatrafol so zateplením 670
Bratislava BD Mudroňova PVC fólia Fatrafol so zateplením 600
Kolta Predajňa Jednota NZ Asfaltové pásy Novaglass 700
Bratislava BD Jurigové námestie 13-15 PVC fólia Fatrafol so zateplením 683
Chorvátsky Grob Dúhová škôlka PVC fólia Fatrafol so zateplením 430
Turzovka BD Mlynská PVC fólia Mapeplan 450
Kysucké Nové Mesto BD Clementisova Modifikovaný asfaltový pás so zateplením 550
Žilina BD Smreková PVC fólia Sikaplan so zateplením 450
Žilina BD Berlínska PVC fólia Sikaplan so zateplením 900
Bratislava BD Ševčenkova PVC fólia Fatrafol so zateplením 880
Trnava ŽOS PVC fólia Mapeplan 250
Púchov BD Okružná PVC fólia Fatrafol so zateplením 570
Bratislava BD Budatínska PVC fólia Fatrafol so zateplením 450
Dvory nad Žitavou Hypermarket Jednota NZ PVC fólia Vedafol 1650
Teplička nad Váhom KIA - Mobis TPO Flagon so zateplením 7000
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 45281 m2

ROK 2010

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Žilina ZŠ Turie - Telocvičňa PVC fólia Sikaplan so zateplením 730
Piešťany Vojenské kúpele PVC fólia Flagon 380
Bátovce Predajňa Jednota NZ Modifikované asfaltové pásy 660
Tornaľa Hnedý priemyselný park PVC fólia Flagon so zateplením 2500
Dulovce Základná škola PVC fólia Fatrafol 3400
Žilina Bytový dom Gemerská Modifikované asfaltové pásy VEDAG so zateplením 550
Žilina Polyfunkčný objekt Centaura PVC fólia Alkorplan so zateplením 222
Udiča Priemyselná hala Fair PVC fólia Flagon so zateplením 855
Žilina Objekty Martimex Modifikované asfaltové pásy VEDAG 4624
Nitra Hala a trafostanica NAD PVC fólia Dachplan 1127
Slažany Požiarna zbrojnica PVC fólia Fatrafol so zateplením 225
Nižná Hotel Radar PVC fólia Alkorplan so zateplením 1050
Bratislava Polyfunkčný objekt Vernosť PVC fólia Flagon 2710
Nové Mesto nad Váhom Priemyselná hala Vogel & Noot PVC fólia Sikaplan 1946
Žilina Administratívna budova Bánová PVC fólia Mapeplan so zateplením 645
Bánov Predajňa Jednota NZ Modifikované asfaltové pásy Polyglass 207
Imeľ Predajňa Jednota NZ Modifikované asfaltové pásy VEDAG 556
Mužľa Predajňa Jednota NZ Modifikované asfaltové pásy VEDAG 172
Nové Zámky Učňovské stredisko Jednota NZ PVC fólia Flagon 550
Trávnica Predajňa Jednota NZ PVC fólia Mapeplan 780
Tvrdošovce Predajňa Jednota NZ Modifikované asfaltové pásy Isoroof 207
Bratislava Bytový dom H.Meličkovej PVC fólia Flagon so zateplením 607
Bratislava Bytový dom Moldavská PVC fólia Fatrafol so zateplením 668
Bratislava Bytové domy Račianska PVC fólia Fatrafol so zateplením 2456
Bratislava Bytový dom Romanova PVC fólia Vedafol so zateplením 933
Bratislava Bytový dom Veternicová PVC fólia Fatrafol so zateplením 827
Bytča Bytový dom Gaštanová PVC fólia Busscherplan so zateplením 786
Kysucké Nové Mesto Bytový dom Klementisova Modifikované asfaltové pásy Elastocene so zateplením 400
Levice Bytový dom Kpt. Nálepku PVC fólia Fatrafol so zateplením 1274
Rajec Bytový dom Javorová PVC fólia Sikaplan so zateplením 450
Stráňavy Bytový dom Modifikované asfaltové pásy VEDAG 250
Žilina Bytový dom Borová PVC fólia Sikaplan so zateplením 1183
Žilina Bytový dom Borová PVC fólia Sikaplan so zateplením 416
Žilina Bytový dom Fatranská PVC fólia Sikaplan so zateplením 914
Žilina Bytový dom Gaštanová PVC fólia Sikaplan so zateplením 754
Žilina Bytový dom Gaštanová PVC fólia Sikaplan so zateplením 416
Žilina Bytový dom B.S.Timravy PVC fólia Sikaplan 360
Žilina Bytový dom Trnavská PVC fólia Sikaplan so zateplením 681
Žilina Bytový dom J.Vojtaššáka PVC fólia Sikaplan so zateplením 627
Bratislava STU – Fakulta Elektroniky PVC fólia Sikaplan so zateplením 1123
Lietavská Lúčka Materská škola PVC fólia Alkorplan so zateplením 600
Liptovský Mikuláš Základná škola M.R.Martákovej PVC fólia Sikaplan so zateplením 1015
Liptovská Teplá Základná škola - telocvičňa PVC fólia Fatrafol so zateplením 468
Stráňavy Základná škola Modifikované asfaltové pásy Isoroof so zateplením 184
Stráňavy Základná škola - telocvičňa PVC fólia Flagon so zateplením 433
Žilina Základná škola Závodie PVC fólia Fatrafol so zateplením 2200
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 44121 m2

ROK 2009

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Žilina AB Helios PVC fólia Flagon so zateplením spádovými doskami  z polystyrénu 1800
Žilina AB a hala Helios PVC fólia Fatrafol - izolácia proti zemnej vlhkosti 4200
Ružomberok Protónový terapeutický komplex cyklotrónového centra SR pri ÚVN PVC fólia Alkorplan so zateplením 970
Žilina Obytný súbor Mojš PVC fólia Flagon so zateplením      750
Rajecké Teplice Lesy SR - sklad olejov PVC fólia Fatrafol 200
Žilina Obytný dom fóliový systém Sikaplan so zateplením      900
Trnava      ŽOS Rezáreň fóliový systém Flagon - rekonštrukcia 880
Bytča Obytný dom modifikované afaltové pásy VEDAG 480
Bratislava Obytný dom fóliový systém Flagon so zateplením 816
Žilina hala Vital fóliový systém Alkorplan 1615
Veľké Ludince predajňa JEDNOTA modifikované asfaltové pásy VEDAG 664
Bratislava Rezidenčný dom, Svetlá ul PVC fólia Fatrafol so zateplením 650
Bratislava Obchodné centru YUST PLAY PVC fólia Flagon so zateplením 5000
Bratislava Obytný dom Jamnického ul PVC fólia Flagon so zateplením 400
Gbelce Základná škola PVC fólia Fatrafol so zateplením 800
Lysá pod Makytou Základná a materská škola Modifikovaný asfaltový pás Euroflex so zateplením 700
Zákamenné Základná škola Modifikovaný asfaltový pás so zateplením 800
Žilina Základná škola-telocvičňa Zemná izolácia Fatrafol 803 1000
Žilina Obytný dom Dobšinská ul. PVC fólia Sikaplan so zateplením 1300
Žilina Obytný dom Piešťanská PVC fólia Sikaplan so zateplením 1700
Žilina Obytný dom Vojtaššáka PVC fólia Sikaplan so zateplením 1100
Žilina Obytný dom Martinská PVC fólia Sikaplan so zateplením 900
Nitra Obytný dom Ďumbierska PVC fólia Sikaplan so zateplením 1100
Rajec Obytný dom Jabloňová PVC fólia Flagon so zateplením 450
Kysucké Nové Město Obytný dom Kollárova PVC fólia Flagon 400
Dunajská Streda AB PVC fólia Vedafol 1260
Malacky Sysémový dom PUR PVC fólia Flagon so zateplením 2400
Rovinka Výstavba radových domov PVC fólia Alkorplan so zateplením 700
Chorvátsky Grob Rodinný dom PVC fólia Vedafol so zateplením 360
Tvrdošín Kultúrny dom PVC fólia Flagon so zateplením 550
Levice Hala Bracchi PVC fólia Flagon so zateplením 15500
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 50345 m2

ROK 2008

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Horný Hričov Priemyselná hala „Vitalo“ PVC fólia Sikaplan so zateplením 8700
Žilina Bytový dom PVC fólia Sikaplan so zateplením 420
Žilina Autoservis PVC fólia Flagon so zateplením 770
Dolný Lopašov Priemyselná hala TPO fólia Flagon so zateplením 3000
Bytča Bytový dom Modifikované asfaltové pásy Vedag 250
Ružomberok ÚVN - sklad PVC fólia Flagon 150
Žilina Bytový dom PVC fólia Sikaplan so zateplením 420
Zemianske Kostoľany Porfix -Administratvna budova PVC fólia Flagon so zateplením 330
Žilina Vital - Priemyselná hala PVC fólia Flagon so zateplením 360
Žilina Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 1070
Trnava Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 420
Žilina Bytový dom PVC fólia Sikaplan so zateplením 450
Bratislava Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 380
Bratislava Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 550
Bratislava Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 500
Zemianske Kostoľany Porfix- Autoklávy Modifikované asfaltové pásy VEDAG 420
Bratislava Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 570
Bratislava Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 780
Banská Bystrica Bytový dom Asfaltové pásy Vedag so zateplením 780
Levice VDP – administratívna budova PVC fólia Flagon 860
Púchov Bytový dom PVC fólia Fatrafol so zateplením 560
Tvrdošovce OD Jednota PVC fólia Vedafol so zateplením 1760
Levice Adato – Izolácie proti vode PVC fólia Fatrafol 2700
Levice Adato – Strechy PVC fólia Sikaplan so zateplením 120
Považská Bystrica Mikrotech - hala Asfaltové pásy Novaglass so zatepl. 2640
Želiezovce Ústav výkonu trestu PVC fólia Flagon so zateplením 720
Bratislava Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 710
Banská Bystrica Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 660
Želiezovce Predajňa Jednota Modifikované asfaltové pásy VEDAG 360
Horný Hričov Váhostav – prístavky haly PVC fólia Flagon so zateplením 1080
Levice Bytový dom PVC fólia Fatrafol so zateplením 740
Bratislava Bytový dom PVC fólia Vedafol so zateplením 1080
Žilina AD systémy - hala PVC fólia Flagon 420
Bratislava Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 550
Myjava Ronson Plastics - hala PVC fólia Flagon 490
Žilina Rodinný dom PVC fólia Flagon 310
Bíňa Predajňa Jednota Modifikované asfaltové pásy VEDAG 180
Žilina Bytový dom PVC fólia Sikaplan so zateplením 440
Trnava ŽOS - sústružňa PVC fólia Flagon 820
Trnava ŽOS – úpravňa vody Modifikované asfaltové pásy VEDAG 140
Nižná na Orave Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 790
Bratislava MAN – rozšírenie haly OCB fólia Vedaplan so zateplením 230
Žilina Bytový dom PVC fólia Sikaplan so zateplením 1100
Žilina Polyfunkčný objekt PVC fólia Flagon so zateplením 180
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 39960 m2

ROK 2007

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Bratislava Admin.-obch. Budova Wustenrot PVC fólia Flagon SR 350
Žilina AB Výsk.centrum SLCP PVC fólia Flagon SR 400
Bytča Obytný dom Modifikovanéasfaltové pásy Vedag 450
Senec Logistický park ESA PVC fólia Flagon 11250
Žilina AB v bývalých PCHZ PVC fólia Flagon SR 550
Žilina Autocentrum Forstinger PVC fólia Flagon SR so zateplením 850
Bratislava Vysoká škola práva PVC fólia Flagon 1300
Bratislava Admin.budova Viessman PVC fólia Flagon so zateplením 1200
Ružomberok AB Topas PVC fólia Flagon 830
Považský Chlmec Obch. Centrum S-Term PVC fólia Flagon so zateplením 540
Tvrdošín Obytný dom Modifikované asfaltové pásy Vedag 730
Bratislava Obchodné centrum Hron PVC fólia Flagon 5000
Zemianske Kostoľany Výrobná hala Porfix Modifikované asfaltové pásy Bisotekt 1280
Vrútky Obytný dom Asfaltové pásy Vedag so zateplením 340
Púchov Obytný dom PVC fólia Fatrafol so zateplením 430
Žilina Polyfunkčný objekt PVC fólia Flagon so zateplením 150
Žilina Obchodné centrum Dapa PVC fólia Flagon so zateplením 1130
Žilina Žilinská teplárenská-Hala CHUV Modifikované asfaltové pásy Vedag 1600
Ružomberok Rodinný dom OCC fólia Vedaplan so zateplením 210
Žilina KIA – Motoráreň-prístavba Asfaltové pásy Vedag so zateplením 1960
Martin Obytný dom Asfaltové pásy Sirio so zateplením 450
Žilina Hala Naceva PVC fólia Flagon so zateplením 2500
Bratislava Hala Terranova PVC fólia Flagon so zateplením 2200
Ružomberok ÚVN- Kuchyňa PVC fólia Flagon so zateplením 150
Horný Hričov Váhostav SK - hala PVC fólia Flagon so zateplením 4780
Bratislava Sklady M.K.V.K. Modif. asfaltové pásy Novaglass 1690
Považská Bystrica Výrobná hala Bonfiglioli PVC fólia Flagon so zateplením 7270
Gbelce OD Jednota PVC fólia Fatrafol so zateplením 1430
Bratislava Hala+AB III. Center PVC fólia Flagon so zateplením 1970
Bratislava Hala+AB Asbis PVC fólia Flagon so zateplením 3130
Trnava Obytný dom PVC fólia Flagon so zateplením 950
Martin Hala Bohler PVC fólia Alkorplan 200
Strekov Predajňa Jednota PVC fólia Flagon 530
Bratislava Obytný dom PVC fólia Flagon so zateplením 440
Maňa Predajňa Jednota PVC fólia Flagon 250
Horný Hričov Váhostav SK – Adm. budova PVC fólia Flagon so zateplením 630
Žilina Lesy SR – adm. budova PVC fólia Flagon 320
Necpaly Obytný dom Asfaltové pásy Novaglass so zatepl. 210
Dubník Predajňa Jednota PVC fólia Flagon 770
Nová Vieska Predajňa Jednota PVC fólia Flagon 210
Žilina Predajňa Mercedes PVC fólia Fatrafol so zateplením 2560
Žilina Adm. Budova Vital Modifikované asfaltové pásy Vedag 290
Bratislava Obytný dom PVC fólia Flagon so zateplením 830
Žilina Adm. Budova Akin PVC fólia Flagon 200
Žilina Poliklinika Modif. asfaltové pásy Novaglass 170
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 64680 m2

ROK 2006

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Bratislava Admin.-obch. budova PVC fólia Fatrafol 803 770
Dubnica n. Váhom Polyfunkčný objekt TRADEF SBS asfalové pásy Bauder so zatepl. 325
Krasňany Roľnícke družstvo – ubyt.objekt PVC fólia Flagon 100
Rosina Rodinný dom PVC fólia Flagon 154
Bratislava Predajné centrum Mercedes - Kia PVC fólia Fatrafol 806 2080
Bratislava Predajné centrum Mercedes - Kia PVC fólia Fatrafol 810 so zateplením 2450
Štúrovo Bytový dom PVC fólia Flagon 1330
Prievidza Predajné centrum Bluebox Peugeot PVC fólia Flagon 740
Praha (CZ) Priemyselný park Southpoint TPO fólia Flagon 22000
Zemianske Kostoľany Porfix a.s. – Kuchyňa, Sklad Linde SBS asfaltové pásy Bisotekt 380
Žilina Polyfunkčný objekt PVC fólia Fatrafol 490
Bratislava Admin.-obchodný areál Technaco PVC fólia Flagon so zateplením 375
Žilina Priemyselná hala WSBI PVC fólia Sikaplan so zateplením 3135
Dolný Oháj OD Jednota PVC fólia Flagon 513
Nitra NAD - hala PVC fólia Flagon 5531
Bratislava VŠ Práva PVC fólia Flagon 2000
Bratislava Phoenix - hala PVC fólia Sikaplan so zateplením 8000
Žilina BCI S&T- dielne APP modifikované asfaltové pásy 481
Žilina Bytový dom PVC fólia Fatrafol 803 845
Žilina Bytový dom PVC fólia Sika so zateplením 1500
Bratislava M.K.V.K. - sklady APP modifikované asfaltové pásy 1140
Martin Bytové domy PVC fólia Flagon so zateplením 1766
Bratislava Polyfunkčný dom PVC fólia Fatrafol 804 so zateplením 525
Bratislava Polyfunkčný dom PVC fólia Fatrafol 803 767
Banská Bystrica Bytový dom SBS mod.asf. pásy so zateplením 735
Púchov Bytový dom - tarasy APP modifikované asfaltové pásy 119
Bratislava Parkovisko Hotela Carlton HDPE fólia Gundline 250
Nitra Silfox - Hala PVC fólia Alkorplan so zateplením 4500
Bratislava Cargo PVC fólia Flagon so zateplením 980
Pribeta Predajňa Jednota S.D. PVC fólia Flagon 576
Nové Zámky Predajňa Jednota S.D. APP modifikované asfaltové pásy 1077
Žilina Fines – výrobná hala + AB PVC fólia Flagon so zateplením 2573
Bratislava Viessmann PVC fólia Flagon so zateplením 584
Žilina Polyfunkčný dom RENOX PVC fólia Flagon so zateplením 1380
Žilina PCHZ - hala PVC fólia Flagon so zateplením 2692
Žilina OD Nábytku DAZA PVC fólia Flagon so zateplením 1780
Martin Polyfunkčný objekt PVC fólia Flagon so zateplením 160
Lietavská Lúčka AB Baumit PVC fólia Fatrafol so zateplením 334
Trnava ŽOS a.s. - Stoláreň PVC fólia Flagon 728
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 75865 m2

ROK 2005

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Topoľčany Predajňa Nábytku DECODOM PVC fólia Multiplan so zateplením 6460
Senec Výrobná hala TRAMICO TPO fólia Flagon so zateplením 5150
Trnava Priemyselný park J&T PVC fólia Flagon so zateplením 40950
Ružomberok Autoservis Hyundai PVC fólia Rhenofol 198
Martin MFN - PVC fólia Flagon 309
Bratislava ORION- predajňa svietidiel TPO fólia Flagon so zateplením 1700
Bratislava Bytový dom PVC fólia Alkorplan so zateplením 420
Martin Böhler – priemyselná hala PVC fólia Alkorplan so zateplením 2575
Bytča Dhollandia - AB TPO fólia Flagon so zateplením 600
Nižná Bytový dom SBS modifikované asf.pásy Vedag 775
Žilina NDŽ - hala APP modifikované asf.pásy Fiberpol 865
Vrútky Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 677
Martin Bytový dom SBS asf.pásy Vedag so zateplením 646
Žilina Polyfunkčný dom PVC fólia Alkorplan 907
Bratislava Bytový dom PVC fólia Fatrafol 198
Štúrovo Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 1333
Šurany Predajňa Jednota S.D. SBS modifikované asfaltové pásy 524
Hul Predajňa Jednota S.D. SBS modifikované asfaltové pásy 324
Žilina Peugeot – predajno-servisné stredisko PVC fólia Flagon so zateplením 1460
Krasňany Roľnícke družstvo - AB PVC fólia Flagon 469
Nitrianske Pravno Rodinný dom PVC fólia Alkorplan so zateplením 273
Zemianske Kostoľany Porfix – hala + trafostanica SBS modifikované asfaltové pásy 667
Vrútky Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 789
Žilina MOBIS PVC fólia Fatrafol-zemná izolácia 1050
Martin Bytový dom PVC fólia Flagon so zateplením 713
Považský Chlmec BCI-Administratívna budova PVC fólia Flagon 533
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 70565 m2

ROK 2004

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Bánov Predajňa Jednota S.D. Polyolefínová fólia Flagon 1050
Bratislava AC Pekná cesta – Sekcia „C“ Fólia Flagon so zateplením 470
Žilina Hyza a.s.- Hlavná výrobná hala Polyolefínová fólia Flagon 6400
Martin MFN- Terasa OTK kliniky Polyolefínová fólia Flagon 70
Dolné Vestenice Vegum a.s.- DENZO Modifikované asfaltové pásy 436
Bratislava Bytový dom - terasy PVC fólia Alkorplan so zateplením 664
Žilina Technaco – skladová hala Fólia Flagon so zateplením 650
Ružomberok Bluebox Peugeot Perseidoil Fólia Flagon so zateplením 729
Bytča Bytový dom Modifikované asfaltové pásy 805
Kysucký Lieskovec Biomasa – výrobňa paliet PVC fólia Sikaplan 1500
Tvrdošín Bytové domy Modifikované asfaltové pásy 1700
Žilina NDŽ – hala Modifikované asfaltové pásy 130
Bratislava Luxor - terasa OCB fólia Vedaplan MF 200
Púchov Športová hala Zemná izolácia PVC fólia Fatrafol 1600
Levice VDP- výrobná hala II. časť Polyolefínová fólia Flagon 894
Žilina Hyza a.s. Modifikované asfaltové pásy 93
Nitra Air Liquide Welding – výrobný areál Polyolefínová fólia Flagon so zateplením 15500
Martin MFN - Kuchyňa Polyolefínová fólia Flagon 200
Púchov Bytový dom Zemná izolácia PVC fólia Fatrafol 200
Donovaly Bazén PVC fólia Fatrafol so zateplením 200
Bratislava Matador – predajňa a servis Fólia Flagon so zateplením 700
Banská Bystrica Bytový dom Modifikované asfaltové pásy 250
Martin MFN - Kuchyňa Polyolefínová fólia Flagon 200
Lipová Predajňa Jednota S.D. Modifikované asfaltové pásy 200
Čechy Predajňa Jednota S.D. Modifikované asfaltové pásy 200
Kbelce Predajňa Jednota S.D. Modifikované asfaltové pásy 516
Jasová Predajňa Jednota S.D. Polyolefínová fólia Flagon 350
Bratislava Burda SG hala Polyolefínová fólia Flagon so zateplením 3600
Bratislava Okresný súd Bratislava III Polyolefínová fólia Flagon so zateplením 1639
Žilina 1. teplárenská Fólia Vedaplan 1300
Martin Bytové domy Modifikované asfaltové pásy so zateplením 1162
Žilina Bytový dom Modifikované asfaltové pásy 335
Žilina Hyza a.s. – Sociálna budova Polyolefínová fólia Flagon 668
Bratislava Slovdekra Polyolefínová fólia Flagon so zateplením 1551
Ružomberok Autosalón Hyundai PVC fólia Rhenofol 359
Ružomberok Severosl.vod.spol.- sklad PVC fólia Fatrafol so zateplením 116
Bratislava M.K.V.K. - sklady Modifikované asfaltové pásy 576
Nižná Telocvičňa ZŠ PVC fólia Sikaplan 536
Bytča Špeciálna základná škola Modifikované asfaltové pásy 200
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 47949 m2

ROK 2003

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Bratislava Obytný dom Polyolefínová fólia Flagon 380
Dolné Vestenice Vegum a.s.-Válcovňa Modifikované asfaltové pásy 800
Levice Autosalón CYDA Fólia Flagon so zateplením 200
Žilina Žilinská univerzita-výuč.priestory Fólia Sikaplan so zateplením 1300
Bratislava Slovnaft a.s.-výrobné haly Fólia Flagon 4900
Nižná TEMPO Kondela-výr.hala Modifikované asfaltové pásy 490
Chľaba Predajňa Jednota S.D. Modifikované asfaltové pásy 230
Žilina Hyza a.s. – výrobné haly Fólia Flagon so zateplením 560
Žilina Granit-výrobná hala Fólia Flagon so zateplením 330
Púchov Obytné domy Fólia Flagon so zateplením 530
Bytča Obytné domy Modifikované asfaltové pásy 1750
Malé kosihy Predajňa Jednota S.D. Modifikované asfaltové pásy 600
Kamenný most Predajňa Jednota S.D. Modifikované asfaltové pásy 240
Komjatice Predajne Jednota S.D. Modifikované asfaltové pásy 900
Žilina Základná umelecká škola Modifikované asfaltové pásy 600
Bytča Obytný dom Modifikované asfaltové pásy 524
Bratislava Obytný dom Fólia Flagon so zateplením 1600
Kriváň Obytný dom Konštrukcia krovu -Modifikované asfaltové pásy 700
Žilina Hyza a.s. – šatne Fólia Flagon so zateplením 1500
Žilina Národná Banka Slovenska Modifikované asfaltové pásy so zatepelním 1050
Lučenec Národná Banka Slovenska Modifikované asfaltové pásy so zatepelním 1050
Štúrovo Predajňa Jednota S.D. Modifikované asfaltové pásy so zateplením 730
Banská Bystrica Obytné domy Modifikované asfaltové pásy so zateplením 2000
Bratislava Administratívne centrum Fólia Flagon so zateplením 3200
Žilina Základná škola Fólia Flagon so zateplením 800
Žilina Trans-technik – hala+AB Modifikované asfaltové pásy so zatepelním 1200
Tvrdošín Obytný dom Modifikované asfaltové pásy 830
Bratislava Truck centrum MAN-II.časť OCB fólia Vedaplan so zatepelním 420
Nižná TEMPO Kondela-výr. hala Modifikované asfaltové pásy 240
Martin Obytný dom Hydroizolačná fólia Flakon 620
Štúrovo Predajňa Jednota S.D. Modifikované asfaltové pásy so zateplením 730
Žilina Hyza a.s. – Adm. Budova Modifikované asfaltové pásy 245
Ilava Leoni Autokábel – výr. hala + AB Fólia Flagon so zateplením 21200
Bratislava Bytový dom Hydroizolačná fólia Flakon 80
Martin Terasa obytného domu Fólia Flagon so zateplením 230
Bátorove Kosihy Predajňa Jednota S.D. Hydroizolačná fólia Flagon 375
Rajec Bytový dom Fólia Flagon so zateplením 340
Bánov Tělocvičňa ZŠ Fólia Flagon so zateplením 750
Žilina Hyza a.s. – Výr. Hala Oxidované asfaltové pásy 1200
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 55424 m2

ROK 2002

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Štúrovo Supermarket Jednota Fólia Vedaplan so zateplením 1570
Žilina Autocentrum Galimex Fólia Fatrafol so zateplením 700
Bratislava Nemocnica Milosrdný Bratia Fólia Flagon 1100
Tvrdošín Obytné domy Modifikované afaltové pásy 2250
Trstená OVP – výrobná hala Zemná izolácia-Fólia Fatrafol 1100
Levice Autoservis Škoda Fólia Flagon so zateplením 380
Žilina Obytný dom Modifikované asfaltové pásy 680
Martin Obytný dom Modifikované asfaltové pásy 690
Nitra Obchodný dom Tesco Modifikované asfaltové pásy 2700
Žilina Adotel Hex Modifikované asfaltové pásy 1500
Žilina Čerpacia stanica Spectrum Fólia Flagon so zateplením + štrkový zásyp 200
Bratislava Slovnaft a.s. Fólia Flagon 1150
Martin AFE Foundry s.r.o. Modifikované asfaltové pásy 1300
Nové Zámky Obchodný dom Jednota Modifikované asfaltové pásy 3000
Trnava Prevádzkové budovy ŽSR Fólia Flagon so zateplením 860
Žilina Autoumyváreň SPP Fólia Rhenofol so zateplením 230
Košice Hypermarket Kaufland PVC fólia Rhenofol so zateplením 7300
Trstená ČS Slovnaft Fólia Flagon so zateplením 190
Dolný Kubín ČS Slovnaft Fólia Flagon so zateplením 190
Zakamenné ČS Slovnaft Fólia Flagon so zateplením 120
Žilina Prima Zdroj - sklady Modifikované asfaltové pásy 1850
Dolný Kubín Jednotný majetkový fond Rekonštrukcia strechy so zmenou spádu- mod. asfaltový šindel 400
Boleráz Amilum Slovakia-sklady Fólia Sikaplan so zateplením 1000
Martin Fakultná nemocnica- Pavilón ORO Modifikované asfaltové pásy 800
Dolný Oháj Základná škola Fólia Flagon so zateplením 900
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 32160 m2

ROK 2001

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Žilina Práčovňa Kolonial Modifikované asfaltové pásy 1500
Bratislava Truck Centrum MAN Fólia Vedaplan so zateplením 1400
Žilina Mestské divadlo Modifikované afaltové pásy 1300
Žilina Adotel HEX Modifikované afaltové pásy 485
Martin Obytný dom Modifikované afaltové pásy 550
Šurany Supermarket Jednota Fólia Vedaplan so zateplením 3200
Piešťany Obytný dom Fólia Vedaplan 430
Levice VPD a.s. Fólia Vedaplan so zateplením 4800
Bytča Obytný dom Modifikované asfaltové pásy 900
Trnava ŽOS a.s. Modifikované asfaltové pásy 2700
Sučany Colorprint Fólia Flagon so zateplením + štrkový zásyp 400
Bratislava VUB Wustenrot Fólia Flakon 890
Podhorie Kultúrny dom Modifikované asfaltové pásy 435
Detva Okresný úrad Modifikované asfaltové pásy 1200
Levice Obytný dom Modifikované asfaltové pásy 450
Bytča Obytné domy Modifikované asfaltové pásy 1500
Žilina Hypermarket Kaufland PVC fólia Rhenofol – BRAAS 6800
Žilina Žilinská univerzita Fólia Fatrafol 75
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 29015 m2

ROK 2000

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Kysucké Nové Mesto INA Kysuce a.s. objekt SO 1 Zemné izolácie-PVC fólia 1500
Zvolen Autoprint-Mercedes Komplet. strešný plášť, fólia VEDAG 450
Kysucké Nové Mesto Nočný klub Modifikované afaltové pásy 430
Bytča Obytný dom Modifikované afaltové pásy 1180
Bytča Obytný dom Modifikované afaltové pásy 1230
Častá Papiernička Úz NR SR – rekonštrukcia terasy Fólia Vedaplan + vegetačná strecha 1000
Bytča Obytný dom Modifikované asfaltové pásy 1450
Banská Bystrica Obytný dom Modifikované asfaltové pásy 1000
Banská Bystrica Obytný dom Modifikované asfaltové pásy 650
Žilina VURAL a.s. Modifikované asfaltové pásy 850
Nitra Garáže SPP Zemná izolácia Ekoten 350
Bytča Obytný dom Modifikované asfaltové pásy 1350
Žilna: Adotel Hex Terasa-kompletná rekonštrukcia Fólia Vedaplan + dlažba vym.betón 30
Nová Dubnica SKTC Vegetačná strecha 180
Tatranská Lomnica Hotel Morava Fólia Vedaplan Color so zateplením 770
Bytča Obytné domy Modifikované asfaltové pásy 1500
Poprad Hypermarket Kaufland PVC fólia Rhenofol – BRAAS 5416
Banská Bystrica Obytné domy Modifikované asfaltové pásy 1500
Martin Strecha obchodného centra Fólia Vedaplan so zateplením 360
Rajec Obytný dom Modifikované asfaltové pásy 400
Záhorská Bystrica SOU- Energetické Modifikované asfaltové pásy so zateplením 260
Žilina Energoblok SPP Fólia Vedaplan 550
Žilina Obytný dom Modifikované asfaltové pásy 680
Nitra Objekt KR PZ SR Fólia Flakon 350
Prešov Hypermarket Kaufland Fólia Rhenofol – BRAAS 6631
Trnava Hypermarket Kaufland Fólia Rhenofol – BRAAS 6060
Bratislava Strecha Fólia Vedaplan 250
Piešťany Obytný dom Modifikované asfaltové pásy 260
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 36637 m2

ROK 1999

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Žilina Práčovňa a čistiareň Kolonial Modifikované asfaltové pásy 1100
Devínska Nová Ves Rodinný dom Komplet. strešný plášť, fólia 250
SBD Bytča Obytné domy Modifikované afaltové pásy 3571
Žilina Prístavba Volvo Fólia 150
Bratislava Encinger – skladové priestory Fólia 2600
Levice Obchodný dom JEDNOTA Komplet strešný plášť. fólia 1500
Trnava ŽOS-hala kolovky Modifikované asfaltové pásy 2059
SBD B.Bystrica Obytné domy Modifikované asfaltové pásy 3925
Bratislava I.Garantovaná a.s. Komplet. strešný plášť, fólia 550
Hurbanovo SPŠS – študentský domov Modifikované asfaltové pásy 750
Starý Smokovec Hotel Hrebienok Samolepiace modifikované pásy 1800
Žilina NDŽ – dielne Modifikované asfaltové pásy 1000
Levice Nemocnica s poliklinikou Fólia 980
Dubnica n/Váhom AB Premac Kmplet.strešný plášť, modifik.pásy 210
Martin I.Garantovaná a.s. Komplet. strešný plášť, fólia 380
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 20825 m2

ROK 1998

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Bratislava Slovnaft: Trafostanica T-56 Komplet.streš.plášť.fólia 1100
Bratislava VETEX: Sklady Modifikované asfalt.pásy 5275
Žilina Zimný štadión Komplet.streš.plášť.fólia 4500
Žilina Práčovňa KOLONIAL Modifikované asfalt.pásy 830
N. Zámky JEDNOTA: Supermarket Komplet.streš.plášť.fólia 2560
Nová Dubnica Štátna skúšobňa SKTC Komplet.streš.plášť-vegetačná strecha 980
Zvolen WUSAM: Výrobná hala + AB Modifikované asfalt.pásy 2100
Raj. Teplice Rybárska bašta v jazere Tlaková izolácia-fólia 300
Raj. Teplice Slov.liečebné kúpele-prístavba Izolácia základov 500
Antostal Lovec. Zámok-podzemné garáže Komplet.streš.plášť.fólia 200
Čadca Traťová dištancia: AB+garáže Modifikované asfalt.pásy 1100
Trnava ŽOS: výrobná hala Modifikované asfalt.pásy 3500
Komárno SOU Modifikované asfalt.pásy 3054
Bratislava, Žilina, N. Zámky Rodinné domy Komplet streš. plášť, veget.strechy 650
D.Vestenice VEGUM: Trafostanica Modifikované asfalt.pásy 390
Námestovo ČS PHM Komplet.streš.plášť.mod. 650
Žiar n Hronom Domov dôchodcov II.etapa Modifikované asfalt.pásy 2200
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 29889 m2

ROK 1997

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Č.Papiernička Viacúčel.objekt NR SR Komplet strešný plášť + vegetačná strecha (fólia 1400
Č.Papiernička Viacúčel.objekt NR SR-terasy Komplet strešný plášť 210
Dol.Vestenice VEGUM-sklad surovín Modifikované asfalt.pásy 1280
Bratislava Slovnaft: Trafostanica T-58 Komplet streš. plášť(fólia) 860
Bratislava Vetex-obchodný dom Fólia OCB 2000
Bratislava EDOS-garáže a AB Modifikované asfalt.pásy 1700
Bratislava Hotel Kyjev-bazén terasy Modifikované asfalt.pásy 400
Bratislava Pekáreň Kugluf Komplet streš. plášť(fólia) 360
B.Bystrica SBD-obytné domy Modifikované asfalt.pásy 2745
B.Bystrica SBD-dielne Fólia OCB 610
B.Bystrica Sklady št.hmot.rezerv Modifikované asfalt.pásy 1200
ČS PHM Levoča, Partizánske, Sekule, Prešov, V.Šariš, Košice Komplet. Streš.plášť Modifikované asfalt.pásy 1550
ČS PHM Lučenec, R.Sobota, Martin Fólia OCB 596
Zvolen Mercedes – autoservis Komplet.streš.plášť.fólia 550
Žilina NDŽ-garáže Modifikované asfalt.pásy 900
Žilina Motocentrum – prístrešok Modifikované asfalt.pásy 700
Žilina Benatech: AB+kotolňa Modifikované asfalt.pásy 800
Žiar n Hronom Domov dôchodcov Modifikované asfalt.pásy 1900
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 19761 m2

ROK 1996

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Stará Turá Dom smútku Modifikované asfalt.pásy 640
Dol.Vestenice VEGUM-hosp.objekty Modifikované asfalt.pásy 7192
Žilina Benzinol TZ-výrobná hala Modifikované asfalt.pásy 1563
Žilina IMMO II. Modifikované asfalt.pásy 1967
Žilina JEDNOTA – AB Modifikované asfalt.pásy 380
Žilina Benzinol ČOV Modifikované asfalt.pásy 660
Žilina Ľudová Banka, expozitúra Modifikované asfalt.pásy 320
Senec Bytový podnik Modifikované asfalt.pásy 505
Záh.Bystrica SOU energetické Modifikované asfalt.pásy 842
Záh.Bystrica Kultúrny dom Modifikované asfalt.pásy 600
Pov.Bystrica Považské strojárne AB-Ložiská Modifikované asfalt.pásy 750
Ban.Bystrica Sklady štátnych hmotných rezerv Modifikované asfalt.pásy 2555
Partizánske Ellefanten-výrobná hala Kompl. streš.plášť (MAP) 2440
Č. Papiernička Viacúč. Objekt NR SR-1.etapa Parozábrana (MAP) 1400
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 21814 m2

ROK 1995

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Pov.Bystrica TABAT – obchodný dom Modifikované asfalt.pásy 2793
Dol. Vestenice VEGUM: hala RCS+garáže Modifikované asfalt.pásy 1950
Dol. Vestenice VEGUM: objekt Energia Modifikované asfalt.pásy 550
Pov.Bystrica Pov.Strojárne-SAUER-výr.hala Modifikované asfalt.pásy 10300
Bratislava BYTOFOND-obytný dom Modifikované asfalt.pásy 1200
Stará Turá Dom služieb Modifikované asfalt.pásy 1000
Martin Štátny zdravotný ústav Modifikované asfalt.pásy 500
B. Bystrica AUTO-TEAM Modifikované asfalt.pásy 2300
Žilina Benzinol TZ-opravárenská hala Modifikované asfalt.pásy 1604
Ostrava PRAMEN-sklad Modifikované asfalt.pásy 2288
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 24485 m2

ROK 1994

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Dol. Vestenice VEGUM výrobná hala RVTG Modifikované asfalt.pásy 5750
Žilina Benzinol TZ – opravárenská hala Modifikované asfalt.pásy 3300
Žilina Motocentrum – dielne Modifikované asfalt.pásy 1600
Bratislava Zväz bytových družstiev – AB Modifikované asfalt.pásy 1348
Stará Turá MÚ – Stolárska dielňa Modifikované asfalt.pásy 1200
Pov. Bystrica Pov.Strojárne-SAUER-výr.hala Modifikované asfalt.pásy 10300
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 23498 m2

ROK 1993

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Rožňava Obchodný dom LATA Modifikované asfalt.pásy 590
Bratislava VÚB Reality Modifi asfalt.pásy+zatepl. 132
Bratislava BYTOFOND – obytné domy Modifikované asfalt.pásy 1503
Martin Fakultná nemocnica-terasa PVC fólia 350
Ostrava LMT Moravskoslezské teplárny Modifikované asfalt.pásy 640
Ostrava ZŠ Klegová ul. PVC fólia 2160
Ostrava ZŠ Šeříkova Modifikované asfalt.pásy 4060
Nový Jičín Pamela – sklad PVC fólia 2103
Praha Pragoprojekt – ateliery Modifikované asfalt.pásy 780
Šumperk 4. ZŠ PVC fólia 5020
Košice SBD – obytný dom Modifikované asfalt.pásy 3050
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 20388 m2

ROK 1992

Miesto Názov Hydroziolačný materiál Plocha v m2
Stará Turá Chirana – výrobná hala Fólia 9500
Stará Turá Chirana – administratívna budova PVC fólia Vaeplan 960
Orlová Smútočná sieň TSM PVC fólia Vaeplan 425
Frýdek Místek Poliklinika PVC fólia 3500
Ostrava Ubytovne NVÚ PVC fólia 2250
Ostrava Reštaurácia Koruna Swepco 300
Ostrava Sociálna budova Potraviny PVC fólia 975
Ostrava Protektorování-výrobná hala PVC fólia 5200
Bratislava Riaditeľstvo dialnic- AB PVC fólia 326
Bratislava Slovenská sporiteľňa-nám SNP PVC fólia 350
Bratislava BYTOFOND – obytné domy PVC fólia 1450
Bratislava BYTOFOND – obytné domy Modifikované asfalt. pásy 2580
CELKOM POLOŽENÁ PLOCHA HYDROIZOLÁCIE 27816 m2